ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:094199946
Γ.Ε.ΜΗ.:032682557000
Μ.Α.Ε.:32041/61/Β/94/11
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Χαλκιδικής
Διεύθυνση:ΛΑΚΚΩΜΑ-Τ.Κ. 63080
Τηλέφωνο:2399051000